Alphabet Song (Abc’s) Lyrics

A B C D E F G
H I J K L M N O P
Q R S T U V
W X Y and Z

Now I know my ABCs
Next time won’t you sing with me

Wiersze i piosenki dla dzieci:

Baby Mine

Baby mine, don’t you cry Baby mine, dry your eyes Rest your head close to my heart Never to

czytaj...