Backe, backe Kuchen

Backe, backe Kuchen,
der Bäcker hat gerufen:
Wer will guten Kuchen backen,
der muss haben sieben Sachen:
Eier und Schmalz,
Zucker und Salz,
Milch und Mehl,
Safran macht den Kuchen gel!
Schieb zu, schieb zu, schieb zu,
schieb in Ofen 'nein.

So wird’s gemacht:
Die Kinder klatschen während der Strophe in die Hände. Bei „Schieb in Ofen 'nein” schieben sie ein Blech in den Ofen.

Wiersze i piosenki dla dzieci:

Przygoda biedronki

Słowa: Kalina Beluch Malutka biedronkapo listku chodziła.Nagle się potknęła,kropki pogubiła.Szuka ich w panice,oślepia ją słońce.Może ktoś pomożenieszczęsnej biedronce?

czytaj...

Bal na łące

Słowa i muzyka  T. Wójcik I. Kiedy świeci słoneczko, to na łące nad rzeczką świerszcze stroją skrzypeczki do wiosennej

czytaj...