Sma grodorna

1. |: Små grodorna, små grodorna är lustiga att se. 😐 2. |: Ej svansar, ej svansar, ej öron hava de. 😐 3. |: Kou-ack-ack-ack, kou-ack-ack-ack, kou-ack-ack-ack-ack-ack. 😐 Deutsch: Die Fröschelein 1. |: Die Fröschelein, die Fröschelein, die schauen lustig drein. 😐 2. |: Sie haben kein Schwänzelein und keine Öhrlein fein. 😐 3. |: […]

Ack Värmeland du sköna

1. Ack Värmeland, du sköna, du härlige land, du kronabland svearikes länder. Och komme jag än midt i det förlofvade land, till Värmland jag ändå åter vänder. Ja, där vill jag lefva, ja där vill jag dö. Och om en gång från Värmland jag tager mig en mö, så vet jag, att aldrig jag mig […]

Mors lilla Olle

1. Mors lilla Olle i skogen gick, rosor på kind och solsken i blick! Läpparna små utav bär ärobla, “Bara jag slapp att så ensam här gå!” 2. Brummelibrumm, vem lufsar där? Buskarna knaka. En hund visst det är. Lurvig är pälsen. Men Olle blir glad: “Å, en kamrat, det var bra, se goddag!” 3. […]