Kruk i lis

Autor: Ignacy Krasicki Z Ezopa Bywa czę­sto zwie­dzio­nym, Kto lubi być chwa­lo­nym. Kruk miał w py­sku ser ogrom­ny; Lis, niby skrom­ny, Przy­szedł do nie­go i rzekł: «Miły bra­cie, Nie mogę się na­cie­szyć, kie­dy pa­trzę na cię! Cóż to za oczy! Ich blask aż mro­czy! Czyż moż­na do­stać Ta­ko­wą po­stać? A pió­ra ja­kie! Szkl­nią­ce, jed­na­kie. A […]