Rozmowa z sercem

Autor: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska Gdzie od­pocz­niesz? Na wi­śla­nym pia­sku czy na łące na­szej, wśród ja­skrów? “Mogę tyl­ko od­po­cząć w prze­szło­ści”, Rze­kło ser­ce wy­raź­nie i ja­sno, “Mogę tyl­ko od­po­cząć w prze­szło­ści”, Ależ ju­tro po­god­niej­sze i słod­sze! Nie chcesz wy­tchnąć w po­wo­jen­nym świe­cie? “Już za póź­no. Gdy­bym było młod­sze! O, Prze­szło­ści, jak do cie­bie wró­cić, O, Prze­szło­ści, jak […]